Ημερήσιο αρχείο: 7 Σεπτεμβρίου, 2023

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης με μονοετή θητεία σε Πειραματικά Σχολεία Π/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης με μονοετή θητεία σε Πειραματικά Σχολεία Π/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024

Τροποποίηση αποφάσεων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ως προς την προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας

Τροποποίηση αποφάσεων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ως προς την προθεσμία ανάληψης υπηρεσίας

Σ.Ε. ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτών Σαλβαρά Μαρίνα: Πρόσκληση: Ενημερωτική συνάντηση Webex, μελών του Ε.Ε.Π., Κλάδου ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτών με τη Σ.Ε. για τις διαδικασίες ατομικής αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου

Σ.Ε. ΣΑΛΒΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ-ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ WEBEX 8-9-2023 Σ.Ε. ΣΑΛΒΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για την κάλυψη κενών ή κενούμενων θέσεων στη Γ’ Τάξη του Πρότυπου Γυμνασίου Ηρακλείου κατά το σχολικό έτος 2023-2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΙΤΗΣΗ-ΓΟΝΕΑ-ΓΙΑ-ΚΕΝΑ-ΣΕΠΤ-2023  

Πρόσληψη εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπ/σης, ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Πρόσληψη εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπ/σης, ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου