Ημερήσιο αρχείο: 2 Ιουλίου, 2024

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων σε θέσεις διοικητικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων σε θέσεις διοικητικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης για κάλυψη κενής θέσης Διευθυντή/ντριας του Ημερήσιου Γυμνασίου Ζαρού προς τους/τις εναπομείναντες εγγεγραμμένους των κυρωμένων πινάκων (ΑΔΑ:ΨΘΨΝ46ΜΤΛΗ-Γ4Ο και Ψ3ΖΛ46ΝΚΠΔ-36Μ) Αποφάσεων του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης

Πρόσκληση στους_στις εναπομείναντες κυρωμένων πινακών για θεση Δντη_ντριας Γσιο Ζαρού Υπεύθυνη Δήλωση Προτίμησης

Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης – μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή αλλοδαπών – αλλογενών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έτους 2024

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι, οι αλλοδαποί-αλλογενείς, που πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) αίτηση – μηχανογραφικό δελτίο με τις...

Σ.Ε. Ηλεκτρονικών Ελευθέριος Σπ. Χονδρογιάννης: Χαιρετισμός Συμβούλου Εκπαίδευσης ΠΕ 84 για την θερινή περίοδο και επισημάνσεις σχετικά με τον εξοπλισμό που παραλήφθηκε στα γυμνάσια και τα ΕΠΑ.Λ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2024-ΠΕΙΡΑΙΑΣ