Ημερήσιο αρχείο: 3 Ιουλίου, 2024

Ίδρυση ΕΠΑ.Λ. και Κατάργηση Παραρτήματος ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2024-2025

2023_07_02_ΕΞΕ_74011_ΚΥΑ_Ιδρυση_ΕΠΑΛ_Κατάργηση Παραρτ_ΕΠΑΛ_2024-25_(ΦΕΚ_3739B_28.06.2024)_ΓΝΩΣΤΟΠ 2024_06_26_ΕΞΕ_71249_ΚΥΑ_Ιδρυση_ΕΠΑΛ-Κατάργηση_EΠΑΛ_σχ_έτους_2024-25_(ΦΕΚ_3739Β_28.06.2024)

Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.-Π.ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2024-2025

2024_06_26_ΕΞΕ_71341_ΥΑ_Καθορ_ΤΟΜΕΩΝ-ΕΙΔΙΚΟΤ_ανά_ΕΠΑΛ-ΠΕΠΑΛ_2024-25_(ΦΕΚ_3731Β_28.06.2024) 2024_07_02_ΕΞΕ_73987_ΥΑ_Καθορισμός_ΤΟΜΕΩΝ-ΕΙΔΙΚΟΤ_ανά_ΕΠΑΛ_2024-25_(ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ)